ديدار رئيس مراكز آموزشي و فرهنگي سما با نماينده ولي فقيه

کد : 559

ديدار رئيس مراكز آموزشي و فرهنگي سما بندرعباس، رئيس دانشكده سما و اعضاي هيات علمي با نماينده ولي فقيه و امام جمعه بندرعباس-١٣٩٦/١٢/٠٥