نشست رییس مراکز آموزشی و فرهنگی سما با رییس پارک علم و فناوری هرمزگان

:::آرشیو:::


کد : 542

نشست رییس مراکز آموزشی و فرهنگی سما با رییس پارک علم و فناوری هرمزگان در خصوص نحوه همکاری و راه اندازی مراکز نو آوری و استارت آپ هادر دو سطح مدارس و دانشکده های سما استان هرمزگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزشی وفرهنگی سما بندرعباس می باشد